מחשבה מדינית

העולם חייב להביט למציאות בעיניים

כותרת זו נכתבה היום בעיתון, ותחתיה כתוב...
"אחרי 12 שנה של הכחשה וחיים בשקר, הדיון היום בסוגיית המנהרות יהיה תחילתו של עידן שבו יאלץ העולם להתמודד עם האמת על הנעשה בגבול הצפון".

 חבל"ז

70 שנותיה של מדינתנו הם רצף של כותרות ואמרות בהם טוענת ישראל על חוסר קשר של העולם לאמת ולצדק, ועל העוולות שהוא עושה כלפינו כתוצאה מכך.

וכנגד, "עולם כמנהגו נוהג", והוא נוהג כלפינו כך כבר 2000 שנה.

 אבל אם עכשיו 8 מיליארד איש אומרים שאתה "אשם", ורק 15 מיליון אומרים שלא, אז לפחות הגיע הזמן להתחיל ולברר "מה הולך כאן".

 מה עושים היהודים באופן אוטומטי כשהם נקלעים למצב ביש?

נו טוב, מסתכלים למעלה. אבל אחר כך הולכים לבדוק במקורות שלנו. כי סביר להניח שמתי שהוא לאורך ציר הזמן של קיומנו, כבר היינו פעם במצב דומה.

ואכן התברר שעל פי מקורותיה של חכמת הקבלה עתיקת היומין כתוב שישראל חיו כבר פעם על פי החוק של "ואהבת לרעך כמוך", והחיים שלהם היו אז ממש "סוכר". אבל בשביל להרוויח זאת, הם התחייבו ללמד את השיטה לכל אומות העולם.

מכיוון שמאז ועד היום לא חזרנו לחיות כך, בהכרח לא עמדנו בהתחייבות. בצר להם עכשיו לוחצים אומות העולם על ישראל לגלות את סוד החיים הטובים כפי שהתחייבנו.

עכשיו על פי סדר ההתפתחות האנושי נדרש מישראל לממש את תפקידו לחזור ולחיות ב"אהבת... וללמד את השיטה לעולם.

וזה מה שיחייב את "העולם להביט למציאות בעיניים" ולדעת לתמוך, ולשתף אתה פעולה

 

המאמר המקורי נמצא כאן